telegram whatsapp

+98 912 349 7698

آدرس: تهران – خیابان انقلاب، بین بهار و شریعتی، ساختمان آریان، طبقه چهارم شرقی، سالن سرنا

This is a toast message
loading

Tehran Music Nights - شب های موسیقی تهران (جمینگ)

جمینگ یک رویداد، فرآیند یا فعالیتی نسبتا غیر رسمی موسیقایی است که در آن موزیسین ها، به طور معمول نوازندگان، بداهه نوازی ها و صداهای همراهی کننده ، آهنگ ها و کورد پروگرشن هایی را می نوازند.جمینگ به این معنا است که موسیقی را بدون آمادگی بیش ازحد و ترتیب از قبل تعریف شده نواخت،البته به جز زمانی که گروه ،استانداردهای جز معروف و یا کاوری از آهنگ های معروف و محبوب را می نوازد.جلسات جمینگ واقعی، همچنین جلسات جریان آزاد،اغلب توسط نوازندگان شکل می گیرد تا بتوانند موسیقی جدید خلق کنند و یا ترتیبات مناسب را برای موزیک خود پیدا کنند. هر دواین سبک ها را می توان به عنوان یک جلسه تمرین اجتماعی و جمعی تلقی کرد.

جلسات جمینگ ممکن است بر اساس ترانه ها یا فرم های موجود باشد، ممکن است براساس یک کورد پروگرشن یا چارت پیشنهاد شده توسط یک شرکت کننده،و یا ممکن است کاملا بداهه باشد. جلسات جم می تواند شامل _همنوازی بسیار سطح پایین آماتورها تا شبهایی که در آن میزبان جلسه به عنوان یک “هماهنگ کننده” عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که تنها هنرمندان سطح مناسب به روی استیج می روند، و یا صحنه ای باشد برای بداهه نوازی نوازندگان بسیار حرفه ای که برای نمایش در مدیا و یا پخش بصورت عمومی ضبط می گردد.