قوانین و مقررات برنامه شبهای موسیقی تهران “Tehran music nights”

خواهشمندیم قوانین زیر را به طور کامل مطالعه کرده و آن ها را رعایت کنید.

فیلمبرداری در حین برنامه از اجرا و تمرین نوازندگان اکیدا ممنوع است! در صورت مشاهده، گوشی یا دوربین ضبط شده و پس از پاک نمودن فیلم در پایان برنامه تحویل شخص خاطی خواهد شد. در صورت تکرار این موضوع عضویت فرد خاطی لغو و از ورود او به برنامه جلوگیری خواهد شد. برای استعمال دخانیات بایستی از محیط کافه یا محل های مشخص شده توسط مجموعه استفاده شود.

استعمال هرگونه دخانیات در سایر اماکن اکیدا ممنوع است.

استعمال سایر مواد دخانی و نوشیدنی های غیر مجاز در محل برنامه و کلیه اماکن مرتبط و اطراف آن اکیدا ممنوع و در صورت تخلف ضمن ابطال عضویت به صورت دائم از ورود افراد خاطی به برنامه برای همیشه جلوگیری خواهد شد.

ورود هرگونه مواد خوراکی به داخل سالن ممنوع است.

از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، تجمع در کوچه های اطراف و پارک کردن در مقابل درب منازل جدا خودداری نمایید.

از تردد بی مورد به فضای خارج سالن اکیدا خودداری نمایید. همچنین در پایان برنامه با رعایت نظم و آرامش از تجمع در اطراف مجموعه بپرهیذید.

رعایت پوشش مناسب و مطابق با عرف را از شرکت کنندگان گرامی خواستاریم.

هرگونه مشکلات در خصوص امور صدا، فقط به اطلاع مسئول صدای برنامه می رسد که ایشان پس از بررسی و با در نظر گرفتن شرایط مطالب را به اطلاع صدابردار سالن خواهد رساند. لذا از هرگونه مکالمه و ایجاد مزاحمت برای صدابردار سالن پرهیز کنید. در صورت رخ دادن این مساله نوبت اجرا فرد لغو خواهد گردید.

This is a toast message
loading

Tehran Music Nights - شب های موسیقی تهران (جمینگ)

جمینگ یک رویداد، فرآیند یا فعالیتی نسبتا غیر رسمی موسیقایی است که در آن موزیسین ها، به طور معمول نوازندگان، بداهه نوازی ها و صداهای همراهی کننده ، آهنگ ها و کورد پروگرشن هایی را می نوازند.جمینگ به این معنا است که موسیقی را بدون آمادگی بیش ازحد و ترتیب از قبل تعریف شده نواخت،البته به جز زمانی که گروه ،استانداردهای جز معروف و یا کاوری از آهنگ های معروف و محبوب را می نوازد.جلسات جمینگ واقعی، همچنین جلسات جریان آزاد،اغلب توسط نوازندگان شکل می گیرد تا بتوانند موسیقی جدید خلق کنند و یا ترتیبات مناسب را برای موزیک خود پیدا کنند. هر دواین سبک ها را می توان به عنوان یک جلسه تمرین اجتماعی و جمعی تلقی کرد.

جلسات جمینگ ممکن است بر اساس ترانه ها یا فرم های موجود باشد، ممکن است براساس یک کورد پروگرشن یا چارت پیشنهاد شده توسط یک شرکت کننده،و یا ممکن است کاملا بداهه باشد. جلسات جم می تواند شامل _همنوازی بسیار سطح پایین آماتورها تا شبهایی که در آن میزبان جلسه به عنوان یک “هماهنگ کننده” عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که تنها هنرمندان سطح مناسب به روی استیج می روند، و یا صحنه ای باشد برای بداهه نوازی نوازندگان بسیار حرفه ای که برای نمایش در مدیا و یا پخش بصورت عمومی ضبط می گردد.